Ådragningsmoment för plastskruv - tabell

För att skapa en tabell över åtdragningsmoment för plastskruv enligt DIN 933, behöver vi specificera några parametrar som typ av plast, skruvstorlek och eventuellt skruvklass. Plastmaterial har olika mekaniska egenskaper jämfört med metall, vilket påverkar de rekommenderade åtdragningsmomenten. Här är en generell tabell som kan justeras beroende på specifika material och applikationer.

Tabell över åtdragningsmoment för plastskruv (DIN 933)

SkruvstorlekGängstigning (mm)Åtdragningsmoment (Nm)
M30.50.2 - 0.3
M40.70.5 - 0.7
M50.80.8 - 1.2
M61.01.5 - 2.0
M81.253.0 - 4.0
M101.55.0 - 7.0
M121.758.0 - 10.0

Noteringar:

  1. Material: Tabellen ovan är baserad på vanliga plastmaterial som nylon (polyamid) eller polypropen. För andra plastmaterial som har högre eller lägre mekanisk styrka kan åtdragningsmomenten behöva justeras.
  2. Förspänning och temperatur: Plast är känsligt för temperaturförändringar och kan deformeras vid högre temperaturer, vilket kan påverka förspänningen i skruvförbandet. Var noga med att övervaka och justera åtdragningsmoment vid olika driftstemperaturer.
  3. Montering: Vid åtdragning av plastskruvar är det viktigt att använda en momentnyckel för att säkerställa att rätt moment uppnås utan att skada skruven eller det monterade materialet.
  4. Praktiska tester: För kritiska applikationer rekommenderas att genomföra praktiska tester för att säkerställa att de valda momenten fungerar väl i den specifika applikationen och med det specifika plastmaterialet.