Gängstigning för fingänga P (mm) - teknisk information


M-storlekGängstigning (mm)
M10.2
M1.20.2
M1.40.2
M1.60.2
M1.80.2
M20.25
M2.50.35
M30.35
M40.5
M50.5
M60.75
M81.0
M101.25
M121.25
M141.5
M161.5
M181.5
M201.5
M221.5
M242.0
M272.0
M302.0
M332.0
M363.0
M393.0
M423.0
M453.0
M483.0
M523.0
M564.0
M604.0
M644.0

Dessa värden är standard för metriska fingängor och används där finjusteringar och hög precision är nödvändiga.
För att bestämma vilken gängstigning en skruv har, finns det några olika metoder som kan användas. Här är de vanligaste:

 1. Använd en gängtolk:

  • En gängtolk är ett verktyg med flera blad där varje blad motsvarar en specifik gängstigning.
  • Placera bladen mot gängorna på skruven tills du hittar det blad som passar perfekt i gängorna. Bladet som passar bäst visar gängstigningen.
 2. Mätning med skjutmått och linjal:

  • Om du inte har en gängtolk, kan du använda ett skjutmått och en linjal för att mäta avståndet mellan gängorna.
  • För metriska gängor mäter du avståndet mellan två gängtoppar (i millimeter). Detta är gängstigningen.
  • Till exempel, om avståndet mellan två gängtoppar är 1.5 mm, är gängstigningen 1.5 mm.
 3. Kontrollera specifikationer och märkning:

  • På många skruvar, speciellt de som används i industriella tillämpningar, finns specifikationerna angivna på förpackningen eller i medföljande dokumentation.
  • Kontrollera om det finns någon märkning på skruven eller förpackningen som anger dimensioner och gängstigning.
 4. Referens till standardtabeller:

  • Om du vet skruvens diameter, kan du använda standardtabeller som den jag visade tidigare för att hitta möjliga gängstigningar.
  • Jämför mätningen eller märkningen med standardtabellen för att verifiera gängstigningen.
 5. Digitala verktyg och appar:

  • Det finns digitala verktyg och appar som kan hjälpa till att bestämma gängstigning genom att fotografera skruven och analysera bilden.

Genom att använda dessa metoder kan du noggrant bestämma gängstigningen på en skruv.