Draghållfasthet - Vad det är och hur det används i ingenjörsdesign

Draghållfasthet, även kallad dragstyrka eller brottgräns, är en materials vetenskaplig och teknisk egenskap som beskriver den maximala spänning ett material kan tåla när det utsätts för en dragkraft, innan det går sönder eller brister. Draghållfasthet mäts vanligtvis i enheter av tryck, såsom megapaskal (MPa) eller pund per kvadrattum (psi).

Viktiga punkter om draghållfasthet

 1. Definition:

  • Draghållfasthet är den högsta stress (spänning) som ett material kan motstå när det sträcks eller dras i två motsatta riktningar.
 2. Mätning:

  • Draghållfasthet bestäms genom att utföra ett dragprov på ett materialprov. I ett sådant prov dras provet tills det brister, och den maximala stressen som uppnåddes under testet är materialets draghållfasthet.
 3. Enheter:

  • Vanligtvis mäts draghållfasthet i megapascal (MPa) inom det metriska systemet eller pund per kvadrattum (psi) inom det imperiala systemet.
 4. Betydelse:

  • Draghållfasthet är en kritisk faktor vid design och val av material för konstruktioner och produkter som måste tåla dragbelastningar utan att gå sönder.

Exempel och jämförelser

 • Metaller: Rostfritt stål har ofta en hög draghållfasthet, exempelvis kan en A2-70 skruv ha en draghållfasthet på minst 700 MPa.
 • Polymerer: Plastmaterial som polyeten har betydligt lägre draghållfasthet jämfört med metaller.
 • Kompositer: Kolfiberkompositer kan ha mycket hög draghållfasthet kombinerat med låg vikt.

Dragprov

Ett typiskt dragprov utförs genom att ett standardiserat provmaterial placeras i en dragprovningsmaskin. Provet dras långsamt isär medan maskinen mäter den applicerade kraften och den resulterande förlängningen av provet. Testet fortsätter tills provet brister, och draghållfastheten beräknas som den maximala kraften delad med provets ursprungliga tvärsnittsarea.

Användning i konstruktion och tillverkning

I konstruktions- och tillverkningsindustrin är kunskap om materialens draghållfasthet avgörande för att säkerställa att komponenter och strukturer kan motstå de krafter de utsätts för under sin livslängd.

 • Byggnadsindustri: Material som stål och betong väljs och dimensioneras baserat på deras draghållfasthet för att säkerställa hållbarheten hos byggnader och broar.
 • Fordonsindustri: Komponenter som skruvar, bultar och andra fästelement tillverkas med specificerade hållfasthetsklasser för att garantera säkerheten i fordon.
 • Flyg- och rymdindustrin: Material med hög draghållfasthet, som titan och avancerade kompositer, används för att minimera vikt och maximera hållfasthet.

Sammanfattning

Draghållfasthet är en fundamental egenskap hos material som beskriver deras förmåga att motstå brott under dragbelastning. Den används för att jämföra material och fatta beslut om materialval i en mängd olika industrier och applikationer, vilket säkerställer att slutprodukterna är både säkra och hållbara.