Sträckgräns för skruv - teknisk information

Sträckgräns för M-gängad Skruv

Sträckgränsen för M-gängade skruvar (metriska skruvar) är en viktig parameter som beskriver den maximala spänningen skruven kan uthärda innan den börjar deformeras plastiskt. Olika hållfasthetsklasser av skruvar har olika sträckgränser, vilket gör det möjligt att välja rätt skruv för specifika applikationer beroende på belastningskraven.

Hållfasthetsklasser och deras sträckgränser

M-gängade skruvar tillverkas i olika hållfasthetsklasser, och var och en av dessa klasser har specifika mekaniska egenskaper inklusive sträckgräns. Här är några vanliga hållfasthetsklasser för stålskruvar och deras typiska sträckgränser:

 1. 4.6

  • Sträckgräns: 240 MPa
  • Användning: Lågbelastade applikationer som möbler och lätta konstruktioner.
 2. 5.8

  • Sträckgräns: 400 MPa
  • Användning: Lättare konstruktionsapplikationer där medelhög styrka krävs.
 3. 8.8

  • Sträckgräns: 640 MPa
  • Användning: Vanliga i bygg- och maskinkonstruktioner, där hög styrka är nödvändig.
 4. 10.9

  • Sträckgräns: 900 MPa
  • Användning: Används i tunga maskiner och fordon, där mycket hög styrka krävs.
 5. 12.9

  • Sträckgräns: 1080 MPa
  • Användning: Högbelastade och krävande applikationer som flygindustrin och kranbyggnation.


Vad är MPa?

MPa står för Megapascal och är en enhet för tryck eller stress i det metriska systemet. En megapascal är lika med en miljon pascal, där en pascal är den grundläggande enheten för tryck i det internationella enhetssystemet (SI).

En megapascal (MPa) motsvarar alltså 1 000 000 pascal. Det används främst för att mäta mekaniska tryck, såsom draghållfasthet, sträckgräns och kompressionsstyrka hos olika material. MPa är en vanlig enhet inom ingenjörsvetenskapen, särskilt vid design och utvärdering av material och konstruktioner.


Exempel på sträckgränser för Vanliga hållfasthetsklasser

HållfasthetsklassDraghållfasthet (MPa)Sträckgräns (MPa)Användningsområde
4.6400240Lätt belastade konstruktioner, möbler
5.8500400Lättare konstruktioner, maskindelar
8.8800640Bygg- och maskinkonstruktioner
10.91000900Tunga maskiner, fordonskomponenter
12.912001080Högbelastade applikationer, flygindustri


Betydelsen av sträckgräns vid val av M-gängade Skruvar

När man väljer M-gängade skruvar för en specifik applikation är det viktigt att ta hänsyn till sträckgränsen för att säkerställa att skruven kan hantera de förväntade belastningarna utan att deformeras permanent.

 1. Belastningskrav:

  • För applikationer med hög belastning bör skruvar med högre hållfasthetsklass och sträckgräns väljas (t.ex. 8.8, 10.9 eller 12.9).
 2. Miljö och applikation:

  • I miljöer där skruvarna utsätts för dynamiska belastningar och vibrationer (t.ex. i fordons- eller maskinindustri), är det viktigt att välja skruvar med en hög sträckgräns för att säkerställa hållbarheten och säkerheten.
 3. Material och behandling:

  • Skruvar med högre hållfasthetsklass är ofta tillverkade av högkvalitativa stål och genomgår speciella värmebehandlingar för att uppnå de önskade mekaniska egenskaperna.

Sammanfattning

Sträckgränsen för M-gängade skruvar är en avgörande parameter som beskriver den maximala stressnivå en skruv kan uthärda innan den börjar deformeras plastiskt. Genom att välja skruvar med rätt hållfasthetsklass och därmed rätt sträckgräns kan man säkerställa att konstruktionen är säker och hållbar under de belastningar den kommer att utsättas för.